496 - Papa Francesco 7, acrilico e pastelli acquerellabili su cartoncino 300 gr. 44x32 - 2013

496 - Papa Francesco 7, acrilico e pastelli acquerellabili su cartoncino 300 gr. 44x32 - 2013