537 - Michael Gackson - acril tela - 70x100 - 2014

537 - Michael Gackson - acril tela - 70x100 - 2014