499 - Papa Francesco 9, acrilico e pastelli acquerellabili su cartoncino 300 gr. 44x32 - 2013

499 - Papa Francesco 9, acrilico e pastelli acquerellabili su cartoncino 300 gr. 44x32 - 2013