500 - Papa Francesco 10, acrilico e pastelli acquerellabili su cartoncino 300 gr. 44x32 - 2013

500 - Papa Francesco 10, acrilico e pastelli acquerellabili su cartoncino 300 gr. 44x32 - 2013